Statssekreterare Torstilas tal vid bastukongress i Tokyo: “Sauna Diplomacy; the Finnish Recipe”

Tal av statssekreterare Pertti Torstila vid den 15:e internationella bastukongressen i Tokyo den 27-30 maj 2010: “Sauna Diplomacy; the Finnish Recipe”.