Statssekreterare Torstilas tal vid seminariet ”Poikkeusolojen viestintä – talvisodasta informaatiosotaan"

Tal av statssekreterare Pertti Torstila vid seminariet ”Poikkeusolojen viestintä – talvisodasta informaatiosotaan" (Kommunikation i undantagsförhållanden – från vinterkrig till informationskrig) på Helsingfors universitet den 26 november 2009.