Statssekreterare Torstilas tal vid ett seminarium ordnat av Försvarsgillenas förbund

Statssekreterare Pertti Torstilas tal under temat "Säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen 2012" vid ett seminarium ordnat av Försvarsgillenas förbund i Sandhamn den 2 februari 2013.