Statssekreterare Torstilas öppningstal vid KAVAKU:s 40-årsjubileumsseminarium

Statssekreterare Torstilas öppningstal vid KAVAKU:s 40-årsjubileumsseminarium

Statssekreterare Pertti Torstilas öppningstal vid KAVAKU:s 40-årsjubileumsseminarium ”Ulkoministeriö ja kansainvälisen diplomatian muutokset" i Helsingfors universitets solennitetssal den 10 september 2010.