Tal av statssekreterare Teija Tiilikainen vid den förberedande konferensen för OSSE:s 16:e forum för ekonomi och miljö

Öppningsanförande av statssekreterare Teija Tiilikainen vid den förberedande konferensen för OSSE:s 16:e forum för ekonomi och miljö i Helsingfors den 10 september.

Statssekreterare Tiilikainens anförande (på engelska)

ETYJ