Statssekreterare Stenlunds tal på konferensen i Helsingfors om det internationella partnerskapet för främjande av hälsosäkerhet

Statssekreterare Peter Stenlund talade den 5-6 maj på ett möte i Helsingfors, som var en del av det internationella partnerskapet för främjande av hälsosäkerhet (Global Health Security Agenda).

WHO
YK
terveys
turvallisuus