Statssekreterare Stenlund framförde Finlands inlägg i människorättsrådet

Statssekreterare Peter Stenlund framförde Finlands inlägg i människorättsrådets högnivådel den 5 mars 2014. I sitt inlägg behandlade han situationerna i Ukraina och Syrien. Han uttryckte också att Finland har förbundit sig att respektera och stärka de internationella människorättigheterna, till ett människorättsbaserat förhållningssätt i utvecklingen samt till att genomföra kvinnors rättigheter.

Statssekreterare Stenlund deltog också i Finlands sidoevenemang om aktiverande lärande, med specialfokus på funktionshindrade personers rättigheter. I evenemanget deltog också doktor Liisa Kauppinen som i december mottog FN:s människorättspris. Finland ordnade evenemanget i samarbete med Etiopien, Spanien, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, människorättskommissariens kontor, UNICEF och med organisationen International Disability Alliance.

Statssekreterare Stenlund och doktor Kauppinen träffade också FN:s människorättskommissarie Navi Pillay.

YK
ihmisoikeudet