Statssekreterare Pertti Torstilas tal vid FTFC:s försvarspolitiska seminarium

Statssekreterare Pertti Torstila talade om Finlands deltagande i den internationella krishanteringen vid Tjänstemannacentralorganisationen FTFC:s försvarspolitiska seminarium i Helsingfors den 30 oktober 2007.

Statssekreterare Torstilas tal på finska