Statssekreterare Pertti Torstilas tal till deltagarna i kursen GCSP International Training Course (ITC) i Genève den 28 oktober 2009

Statssekreterare Pertti Torstilas tal  i Genève den 28 oktober: Finland's Way through the Cold War to the European Union

Statssekreterare Pertti Torstilas tal i sin helhet på engelska