Öppningsanförande av statssekreterare Pertti Torstila vid ambassadörsmöte i Helsingfors

Öppningsanförande av statssekreterare Pertti Torstila vid ambassadörsmötet i Helsingfors den 25 augusti 2008.