Statssekreterare Pertti Torstila: Finlands syn på EU:s avdelning för yttre åtgärder

Statssekreterare Pertti Torstila höll ett tal om Finlands syn på den kommande europeiska avdelningen för yttre åtgärder vid Utrikespolitiska institutets seminarium i Helsingfors måndagen den 25 februari 2008.