Talat ord gäller statssekreterare Jukka Valtasaari: 125-års jubileum av Konstindustriföreningen i Finland , den 17.11.2000 i Helsingfors

125-års jubileum av Konstflitföreningen i Finland,
Nationalmuseum,
Helsingfors, 17.11.2000

Statssekreterare
Jukka Valtasaari
UtrikesministerietDen svenska delen av talet:


Ärade hedersgäster,


Jag har velat använda internationella fantasibilder eftersom föreningens verksamhet redan från allra första början var mycket internationellt inriktad.

Man brukar säga att nya idéer föds, då olika kulturer möts.

När Zacharias Topelius besökte världsutställningen i London, år 1862, hittade han med guidens hjälp åtta finländska ´´nummer´´, en tiotusendel av utställningens övriga ´´nummer ´´ menade Topelius. Han efterlyste en större finländsk insats.

Drygt 20 år senare, på världsutställningen i Paris, år 1889, förundrade sig Juhani Aho över alltings överflöd: nya material, stål och glas i byggnader samt massor av maskiner. Men förutom Helen Schjerfbecks målning "Konvalescenten", var det de uppstoppade vargarna och grävlingarna som gjorde det största intrycket på utställningsjuryn.

Kulturerna möttes men slutsatserna avvek från varandra.

Därefter, och i synnerhet på 1930-talet, gick debatten het om Finlandsbilden, man frågade sig: borde den vara ´´hemstickad´´ eller internationell, resultatet av utskottsarbete eller dikterad. Även då var det mesta av diskussionen helt onödig, Finland bör ha sitt eget ansikte.

***