Statssekreterare Pertti Torstilas öppningsanförande vid mötet för beskickningschefer i Helsingfors den 27 augusti

Statssekreterare Pertti Torstila höll öppningsanförandet vid mötet för beskickningschefer i Helsingfors. I år har bland annat ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet sysselsatt utrikesministeriet, och år 2008 står ministeriet inför det finländska ordförandeskapet i OSSE, konstaterade statssekreterare Pertti Torstila vid ett möte för de finländska beskickningscheferna den 27 augusti. Nya kriser har även lett till ökade konsulära uppgifter. Ministeriet strävar efter att hantera det vidgade arbetsfältet genom att utveckla organisationen.

Läs hela anförandet på finska