Utrikesminister Tuomiojas hälsning till fredsmedlingsseminariet

Charlotta Spolander från utrikesministeriets enhet för planering och forskning framförde utrikesminister Erkki Tuomiojas hälsning till seminariet ”Approaches to Peace Mediation: Is There Space for a Nordic Approach?” Seminariet arrangerades i Tammerfors den 14 augusti 2013 av fredsforskningsinstitutet i Tammerfors med stöd av utrikesministeriet.