Utrikesminister Tuomiojas tal vid publiceringen av FN:s riktlinjer för fredsmedling

Utrikesminister Tuomiojas tal vid publiceringen av FN:s riktlinjer för fredsmedling i New York den 27 september 2012.

YK