Utrikesminister Tuomiojas tal vid Finlands högtid för FN:s internationella Kooperationens år 2012

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal vid Finlands högtid för FN:s internationella Kooperationens år 2012 i Finlandiahuset den 21 mars.