Utrikesminister Tuomiojas inlägg under öppen diskussion i FN:s säkerhetsråd

Utrikesminister Erkki Tuomiojas inlägg under en öppen diskussion i FN:s säkerhetsråd i New York den 17 oktober 2012.

 

YK