Utrikesminister Tuomiojas tal vid ambassadörsmötet 2014

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid ambassadörsmötet i Helsingfors den 25 augusti 2014