Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid Finland-Ryssland-sällskapets 70-årsfest i Uleåborg den 30 september 2014.