Minister Tuomiojas anförande vid kampanjtillfället för Finlands generalsekreterarkandidatur till WMO

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal "Climate change as a global challenge – and an opportunity" vid World Meteorogical Organizations tillställning fredagen den 13 februari.