Utrikesminister Tuomiojas tal vid offentliggörandet av den lettiska upplagan av professor Henrik Meinanders bok Finlands historia

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid offentliggörandet av den lettiska upplagan av professor Henrik Meinanders bok Finlands historia vid Riga Stradins universitet den 11 februari.