Utrikesminister Tuomiojas tal under cyberkonferensen i Seoul

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under cyberkonferensen i Seoul i Sydkorea den 17 oktober 2013

ihmisoikeudet