Utrikesminister Tuomiojas tal vid seminarium om internprissättning

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid ett internationellt seminarium om internprissättning som ordnades av Kepa rf. och Tax Justice Network den 13 juni 2012 i Lilla parlamentet i Helsingfors.