Utrikesminister Tuomiojas tal vid Sahel-möte i New York 

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid högnivåmötet om Sahel i New York den 26 september 2012.

YK