Utrikesminister Tuomiojas tal vid fredsmedlingskonferensen i Helsingfors

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid den internationella fredsmedlingskonferensen den  31 mars 2014 i Ständerhuset

kriisinhallinta