Utrikesminister Tuomiojas tal under fredsmedlingsgruppen Friends of Mediations möte

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal när fredsmedlingsgruppen Friends of Mediation sammanträdde i Helsingfors den 17.1.2013.

ihmisoikeudet