Utrikesminister Tuomiojas tal vid öppningen av  minnesutställning om Raoul Wallenberg  

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal när en minnesutställning om Raoul Wallenberg öppnades i Helsingfors universitet den 26 oktober 2012.

ihmisoikeudet