Utrikesminister Tuomiojas tal vid öppningen av minnesutställning om Raoul Wallenberg

Utrikesminister Tuomiojas tal vid öppningen av  minnesutställning om Raoul Wallenberg  

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal när en minnesutställning om Raoul Wallenberg öppnades i Helsingfors universitet den 26 oktober 2012.

ihmisoikeudet