Utrikesminister Tuomiojas tal om nordiskt samarbete i FN

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal om nordiskt samarbete i FN
under seminariet Är det nordiska samarbetet i FN satt på spel? i Hanaholmen, Esbo, den 13 september 2013.

  • ministerns talStärkt samarbete ökar det nordiska inflytandet i FN (på engelska)
YK