Utrikesminister Tuomiojas tal vid en paneldiskussion med temat Kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid en paneldiskussion med temat ”Kvinnor, fred och säkerhet i Afghanistan”, Washington den 16 februari 2012.

YK
ihmisoikeudet