Utrikesminister Tuomiojas tal under seminarium om flyktingmottagande

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal om Finland och humanitär flyktingpolitik under ett seminarium som behandlade kommunernas flyktingmottagning, arrangerat av arbets- och näringsministeriet den 29 maj 2013.