Utrikesminister Tuomiojas tal under seminarium om flyktingmottagande

Utrikesminister Tuomiojas tal under seminarium om flyktingmottagande

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll ett tal om Finland och humanitär flyktingpolitik under ett seminarium som behandlade kommunernas flyktingmottagning, arrangerat av arbets- och näringsministeriet den 29 maj 2013.