Utrikesminister Tuomiojas tal vid utgivningen av handlingsprogrammet för Latinamerika och Karibien

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid utgivningen av handlingsprogrammet för Latinamerika och Karibien den 13 februari 2013 på Ständerhuset.