Utrikesminister Tuomiojas tal vid seminarium om krishantering

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid seminariet ”På väg mot helhetsbetonad krishantering” ("Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan") som ordnades av KATU (Civilsamhällets konfliktförebyggande nätverk) i samarbete med CMC (Krishanteringscentret) och FINCENT (Försvarsmaktens Internationella Center)

kriisinhallinta