Utrikesminister Tuomiojas tal vid seminarium om krishantering

Utrikesminister Tuomiojas tal vid seminarium om krishantering

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid seminariet ”På väg mot helhetsbetonad krishantering” ("Matkalla kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan") som ordnades av KATU (Civilsamhällets konfliktförebyggande nätverk) i samarbete med CMC (Krishanteringscentret) och FINCENT (Försvarsmaktens Internationella Center)

kriisinhallinta