Utrikesminister Tuomiojas tal vid öppningen av servicecentralen för viseringar i Kouvola

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid öppningen av servicecentralen för viseringar i Kouvola den 5 september 2012.