Minister Tuomiojas tal under mötet för det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under mötet för det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling i New York den 24 september 2013

YK
kestävä kehitys