Minister Tuomiojas tal under mötet för det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling

Minister Tuomiojas tal under mötet för det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under mötet för det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling i New York den 24 september 2013

YK
kestävä kehitys