Utrikesminister Tuomiojas tal under Utvecklingspolitiska dagen

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under Utrikespolitiska dagen 2012, arrangerad av Kepa, servicecentralen för finländska frivilligorganisationer, den 11 oktober 2012.