Utrikesminister Tuomiojas tal vid konferensen om förebyggande av folkmord

Utrikesminister Erkki Tuomioja
International Conference on Prevention of Genocides
Bryssel den 31 mars – den 1 april 2014

ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus