Utrikesminister Tuomiojas tal vid konferensen om förebyggande av folkmord

Utrikesminister Tuomiojas tal vid konferensen om förebyggande av folkmord

Utrikesminister Erkki Tuomioja
International Conference on Prevention of Genocides
Bryssel den 31 mars – den 1 april 2014

ihmisoikeudet
kansainvälinen oikeus