Utrikesminister Tuomiojas tal vid Medborgarorganisationernas konfliktförebyggande nätverks säkerhetspolitiska seminarium

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid Medborgarorganisationernas konfliktförebyggande nätverks (Kansalaisjärjestöjen konfliktinehkäisyverkosto, KATU) säkerhetspolitiska seminarium den 1 oktober 2011 i Helsingfors.