Utrikesminister Tuomiojas tal vid Internationella brottmålsdomstolens jubileumsseminarium

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid jubileumsseminariumet i Tallinn den 10–11 september 2012 med anledning av att Internationella brottmålsdomstolen fyllde tio år.

ihmisoikeudet