Utrikesminister Tuomiojas tal under fredsmedlingskonferensen i Istanbul

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal under konferensen om fredsmedling i Istanbul den 12 april 2013.

Ministerns tal på engelska: