Utrikesminister Tuomiojas tal vid seminarium om mänskliga rättigheter

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid ett seminarium om mänskliga rättigheter i Ständerhuset i Helsingfors den 17 januari 2012.

ihmisoikeudet