Utrikesminister Tuomiojas tal inför FN:s råd för mänskliga rättigheter

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal inför FN:s råd för mänskliga rättigheter när de sammanträdde den 18 juni 2012 i Genève .

ihmisoikeudet