Utrikesminister Tuomiojas tal på öppningsseminariet för projektet "Helsinki + 40"

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal på STETE:s (den finländska kommittén för europeisk säkerhet) öppningsseminarium för projektet Helsinki + 40 "OSCE – The Litmus Test of an Evolving Security Community?" den 10 september 2014 i Riksdagens Lilla parlament.  

ETYJ
kriisinhallinta