Utrikesminister Tuomiojas tal om Europas förändring och Östersjöområdet

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid seminariet ”Europas förändring och Östersjöområdet”
Östersjöhistoriedagarna, Läänemere ajaloopäev
Kuressaare 25.7.2013