Utrikesminister Tuomiojas tal vid ECOSOC:s ministermötet i New York

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC:s ministermötet i New York den 24 september 2012.

YK