Utrikesminister Tuomiojas tal: Bringing in the Common to European Foreign Policy

Utrikesminister Erkki Tuomiojas tal vid ett seminarium ordnat av European Policy Centre och Utrikespolitiska institutet i Bryssel den 11 mars 2013.

EU